İlginiz için teşekkür ederiz!

Bildiri gönderimi sonlanmıştır.


Sözel bildiri oturumlarına "Bilimsel İçerik" sekmesinden ulaşabilirsiniz.


DAVETLİ KONUŞMACILARIMIZ DAVET

 Değerli Meslektaşlarımız,


“Türkiye in vitro Diyagnostik (IVD) Sempozyumları’nın 5.sini düzenliyoruz.


Sizlerle, Türk Biyokimya Derneği (TBD) İzmir Şubesi olarak 19 Şubat – 21 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz "Sağlık Biyoteknolojisi” temalı 5. IVD  Sempozyumunda birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.


“Türkiye’de in vitro Diyagnostik” durumunu ele aldığımız 2016 yılının ardından, düzenlediğimiz sempozyumlarda IVD kapsamındaki alt başlıkları ayrıntılı sempozyumlarda inceliyoruz.

Bu yıl gerçekleştireceğimiz sempozyumda ise biyoteknoloji ana temasını irdeleyeceğiz.


Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu'na göre, biyolojik süreçlerin, organizmaların veya sistemlerin insan yaşamını iyileştirmesi beklenen ürünler üretmek için kullanılması biyoteknoloji olarak adlandırılır.


Biyoteknoloji, temel biyolojik bilimlere (örneğin, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi, embriyoloji, genetik, mikrobiyoloji) dayanmaktadır ve biyolojide temel araştırmaları desteklemek ve gerçekleştirmek için yöntemler sağlar.


Biyoteknolojinin birkaç dalını tanımlamak için bir dizi türetilmiş terim kullanılmıştır, örneğin:


Biyoinformatik "altın biyoteknoloji" olarak da bilinir, “Mavi biyoteknoloji”, ürünler ve endüstriyel uygulamalar oluşturmak için deniz kaynaklarının işlenmesine dayanırken, “Yeşil biyoteknoloji”, tarımsal işlemlere uygulanan biyoteknolojidir.


"Sarı biyoteknoloji", gıda üretiminde biyoteknolojinin kullanılmasını ifade eder. “beyaz biyoteknoloji”, endüstriyel işlemlere uygulanan biyoteknolojidir.


“Gri biyoteknoloji” çevresel uygulamalarla, “Kahverengi biyoteknoloji” kurak toprakların ve çöllerin yönetimi ile ilgilidir.


“Menekşe biyoteknolojisi”, biyoteknoloji etrafındaki hukuk, etik ve felsefi konularla ilişkilidir.


Sempozyumun ana temasını oluşturanKırmızı Biyoteknoloji ise; tıp ve ilaç endüstrisinde biyoteknolojinin kullanımıdır. Kapsama alanı; sağlığın korunmasıdır. Bu dal aşı ve antibiyotik üretimini, rejeneratif tedavileri, yapay organların oluşturulmasını ve hastalıkların yeni teşhisini içerir.

Kavram; Hormonların yanı sıra, kök hücreler, antikorlar, siRNA genomik, rekombinant gen teknikleri, tanı testleri ile uygulamalı immünoloji ve farmasötik tedavilerin geliştirilmesi gibi yeni ve çeşitli bilimleri içerecek şekilde genişlemiştir. Oturumlarda bu konu başlıklarına değinilecektir.


Sempozyumun bir hedefi; laboratuarlar, teşhis için elektronik cihazlar, biyolojik materyaller ve tasarımların kullanımıyla ilgilenen profesyonellere hizmet veren disiplinlere hitap etmektir.Sempozyumunu ana noktalardan bir tanesi de; konu ile ilgili paydaşlarımız olan IVD kapsamındaki malzeme ve ekipmanın ülkemizdeki tedarikçileri ile bir arada “dışa bağımlılığı azaltacak stratejiler; araştırma-geliştirme- üretim- pazarlama-fikri mülkiyet” üzerinde tartışmak, başarı örneklerini sergilemektir.


Sözel ve poster bildirilerle ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları izleme ve Türk Biyokimya camiasının yaşam bilimlerine, her yıl artarak devam eden katkılarını yakından irdeleme fırsatını bulacağız.


Değerli meslektaşlarım, sempozyuma, “sempozyum konu başlıkları” ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırma görevlisi, uzman ve öğretim üyesi meslektaşlarımızı, sağlık alanındaki üniversite lisans, lisansüstü öğrencilerimizi ve konuya ilgi duyan bilim insanlarını, konu ile ilgili üretim ve ithalat yapan paydaş sanayici ve firmalarımızı bekliyoruz.


Sizleri araştırma bildirilerinizle, sempozyumun bilimsel düzeyine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Sempozyum bilimsel programına, bilimsel danışma kurulunun değerlendirmeleri sonucunda kabul edilecek tüm sözel ve poster bildiriler, SCI-Expanded kapsamında indekslenen Turkish Journal of Biochemistry dergisinin özel ekinde yayımlanacaktır.


Sempozyumda sunulan sözlü ya da poster bildirilerinden hakem kurulu tarafından seçilecek olan çalışmalara “Araştırma Ödülleri” verilecektir.


Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün sınırlı sayıdaki lisansüstü öğrencilerine, sempozyumun bilimsel içeriğinden seçmeli ders olarak yararlanma imkânı tanınacaktır.


V. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu ile ilgili tüm gelişmeleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz.


Sizleri Ege’nin incisi İzmir’e ve V. Türkiye in vitro Diyagnostik SAĞLIK BİYOTEKNOLOJISI Sempozyumu’na davet ediyoruz.


En içten sevgi ve saygılarımızla..


 Prof. Dr. Hilal Koçdor

TBD İzmir Şubesi YK. Başkanı

Sempozyum Başkanı

 Doç. Dr. Doğan YÜCEL

TBD Yönetim Kurulu Başkanı Sempozyum Onursal Başkanı

 Önemli Tarihler

Erken Kayıt Son Tarihi: 09 Şubat 2020

Bildiri Gönderimi Son Tarihi:  09 Şubat 2020

00Days
00Hours
:
00Minutes
:
00Seconds